Bibliai Gondolatok
„Ezékiel temploma”
By Kovács Zoltán | |
Ezékiel könyvek utolsó 9 fejezete, egy templom méreteit, formáját, elhelyezkedését,
Vérig ellenállni!
By Kovács Zoltán | |
Nem csak félrefordítások, de egyszerű elírások is eltéríthetnek bennünket a
Utolsó idők
By Kovács Zoltán | |
A Biblia legtöbbet boncolgatott témájáról van szó. A titokzatosság homálya
Tegyem, vagy ne tegyem?
By Kovács Zoltán | |
Bár tehetnénk olyan csodákat, mint az apostolok! De ha ebben
Szőlőtőke
By Kovács Zoltán | |
A Bibliában többször előforduló jelkép a szőlőtő, melyet az Istennel
Pészách
By Kovács Zoltán | |
Elkerülés, így fordítható a címben szereplő szó. De ki, mit
Ösztön, vagy ösztöke
By Kovács Zoltán | |
Saul megtérését sokan nevezzük Pálfordulásnak, mintha ezen a ponton Saul
Ősgyülekezet
By Kovács Zoltán | |
Követendő példaként hallhatjuk a címben szereplő kifejezést, a keresztény gyülekezeti
Ofir
By Kovács Zoltán | |
Sok rejtélyes Bibliai város tűnt el a feledés homályában, melyekről
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.”(Máté evangéliuma 7:1)
By Kovács Zoltán | |
Talán az egyik legtöbbet hallott bibliai igék csoportjába tartozik a
Ne hagyjuk el a gyülekezetet?
By Kovács Zoltán | |
A Bibliában szereplő leírások az első közösségről, olyan jellemvonásokkal öltöztetik
Nádáb és Abihu halála
By Kovács Zoltán | |
A Bibliában olvasunk Áron két fiának haláláról, mert idegen tűzzel
Mivé változott Áron vesszője?
By Kovács Zoltán | |
A fenti kérdés megválaszolása nem okozhat gondot annak, aki olvassa
Mit evett Keresztelő János a pusztában?
By Kovács Zoltán | |
Keresztelő János Júdea pusztájában készült fel a szolgálatára. Pusztai életéről
Mindenkinek adjuk meg ami az övé!
By Kovács Zoltán | |
„Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami
Miért volt engedettlen Jónás?
By Kovács Zoltán | |
A cím feltételez bizonyos ismeretet Jónás könyve iránt. Ez az
Miért szomorodott el Péter?
By Kovács Zoltán | |
János evangéliumának 21. részében olvashatunk arról, hogy Jézus háromszor megkérdezi
Miért szerette Izsák Ézsaut?
By Kovács Zoltán | |
„Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a
„Hol tartunk a történelemben? Jézus tényleg az ajtó előtt áll?”
By Kovács Zoltán | |
Ezekre a kérdésekre legtöbbször olyan válaszok születnek, amelyek helyességének alátámasztására
„Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek.”Efézus 5:1
By Kovács Zoltán | |
Életünk megváltoztatásáról sok ige szól a Bibliában. Annak szükségessége, nem
Kolossébeliekhez írt levél 2:2
By Kovács Zoltán | |
„Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van
Ki, kinek volt a fia?
By Kovács Zoltán | |
Kétségtelen, hogy a Biblia legkevésbé olvasott, vagy talán legkevésbé „forgatott”
Keresztség
By Kovács Zoltán | |
Sokan és sokféleképpen értelmezték már a keresztség jelentését, fontosságát. Jelen
Júdás személye
By Kovács Zoltán | |
Ki volt Iskariotes Júdás, honnan származott? Sokan kutatták már ezt
Jövevények
By Kovács Zoltán | |
Egy régen használt kifejezés, ami lassan kikopott beszédünkből. Ma már
Jób 13:15
By Kovács Zoltán | |
„Ímé, megöl engem! Nem reménylem; hiszen csak utaimat akarom védeni
Isten királyi uralma
By Kovács Zoltán | |
A Bibliával kapcsolatban jól ismert fogalom az „Isten országa” kifejezés.
I Timótheus 4:1-6
By Kovács Zoltán | |
„A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek
Honnan tudott Mózes Ráháb(v)ról?
By Kovács Zoltán | |
Vannak olyan félreértett bibliai igék, melyek bizonyos fordításokban érthetetlenül szerepelnek,
Hit és cselekedetek
By Kovács Zoltán | |
Keresztény hitünk egyik kulcskérdése: Hit vagy cselekedetek alapján üdvözülünk? A
Értelem őriz bennünket
By Kovács Zoltán | |
Mi minden van az életedben, ami gátol az Istennel való
Egynejűség, vagy többnejűség?
By Kovács Zoltán | |
A Biblia tükrében egyesek számára az egyik, míg mások számára
Egyházon belül, vagy egy házon belül
By Kovács Zoltán | |
Mindennapjainkban sokszor gyötörnek gondok bennünket, kérdések tartanak láncokon, melyekre –
Egy akol és egy pásztor, vagy valami más?
By Kovács Zoltán | |
János evangéliuma 10. részének 16. verse szerint más aklokból is
Dávid és a frigyláda felvitele Jeruzsálembe
By Kovács Zoltán | |
Sámuel második könyvének hatodik része mondja el azt a történetet,
Dávid a kegyetlen vérengző?
By Kovács Zoltán | |
Az Ószövetséggel kapcsolatban sokszor felmerül a bírálat, hogy kegyetlen vérengzésekkel
Dániel az utolsó időkről
By Kovács Zoltán | |
„Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának.” Dániel
Be legyünk oltva a szőlőtőkébe
By Kovács Zoltán | |
Jézus példázataiban döntő részben a mindennapi élet természeti képeit alkalmazta.
Az élet fája
By Kovács Zoltán | |
Az örök élet. Az örök kérdés, az örök cél. Legyenek
Nem elcsüggedni, felébredni kell!
By Kovács Zoltán | |
Amikor látom az embereket, akik félelmetes érdektelenségben vesztegelnek, akiknek az
Állatvédelem a Bibliában
By Kovács Zoltán | |
Korunk egyik nagy vívmányának tartjuk az állatok védelme érdekében hozott
A Szent Sátor jelentősége
By Kovács Zoltán | |
Az Ószövetségi áldozati rendszernek, így magának a szövetségnek is, létezett
A kapu teológiája
By Kovács Zoltán | |
A kereszténységen belül sokszor találkozunk a felekezeti szintű kiválasztottság eszmélyével,
A föld kora
By Kovács Zoltán | |
A legtöbb Bibliaolvasó ember kicsit unottan olvassa – vagy egyszerűen
A fogság ideje
By Kovács Zoltán | |
Ellentmondások, melyek vitákra, érvek ütköztetésére adhatnak okot. Néha felfedezünk ilyen