Indulni kell!
Indulni kell az útra,
A cél homályos, ködös, messzeség.
Mégis érzed, menni, menni kell,
Nem tudod hová, csak minél elébb.