Elvesztett háborúk
Sok háborút vesztettünk idáig,
Sok csata lett siralmas gyászének.
De nem egyik, vagy másik fél veszített.
A veszteség a harcban a kezdet, s nem a vég lett.