Vigasz
Ha bűneink választanak Tőled el,
 Nem lesz pillanat, mi közös nekünk.
 Mert bűneinkben elhal a Lélek,
 Csak egy vigaszban reménykedünk.
 Hogy, bár vétkeink nem múlnak,
 Míg e világ, s e test a lét,
 De volt egy, ki lerótta árukat,
 S mi bennünk forr, már nem a miénk.