Vérig ellenállni!
Nem csak félrefordítások, de egyszerű elírások is eltéríthetnek bennünket a Bibliában foglaltak megismerésétől. Hogy mennyire igaz ez az állítás, nézzünk erre egy példát, az 1908-ban revideált Károli fordítású Bibliából.
 „Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen.” Zsidókhoz írt levél 12:4
 A szöveg környezetét is megvizsgálva, úgy értelmezhetjük az ígét, mintha valami időpontot jelezne számunkra, ameddig nem álltunk ellen a bűnnek. Jézus szenvedését és példáját szemlélve, kitartásra szólítana fel addig, amíg ennek a próbának vége nem lesz. 
 Több van azonban ebben az ígében. Ehhez azonban meg kell vizsgálni a görög szöveget, s máris láthatjuk, hogy egyszerű elírással van dolgunk, mondhatni nyomdai hibával.
 A szöveg ugyanis így hangzik: „Mert még nem vérig állottatok ellent a bűn ellen küzdve.”
 A szövegben nem a „τέλος” (télosz) vég, beteljesedés, hanem az „αἵματος” (aimatos) vér szó szerepel. 
 Az ige nem csak a javított szó, de a szöveg környezete alapján is, nem egy kívánt időpont, hanem Jézus életéből látott állapot elérésének a hiányáról beszél. Arról, hogy még nem értük el azt az állapotot, melyet Jézus elért a Gecsemáné-kerti imája alatt. Itt szó szerint vérig állt ellen a bűnnek, mely bűn az Isten akaratával való szembefordulást jelentette volna. 
 Krisztusban a testi harcolt a lelkivel. Nála éleződött ki legjobban az általa tanítványainak mondott ige: „…mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” (Máté 26:41.), azzal a különbséggel, hogy noha vérig való szenvedése volt („És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.” Lukács 22:44) győzni tudott a bűn felett. 
 Mérföldkő ez egy ember életében. Ugyanúgy, ahogyan Jákób éjszakája (I. Mózes 32:24-29) kikerülhetetlen az Istent követni kívánó ember számára, a most vizsgált ige is kikerülhetetlen az úton, melyen az Istenhez jutunk. Mivel az Isten szava evangélium, tehát örömhír, nem csak addig terjed az ígérete, hogy vérig való harcunk lesz a bűneinkkel. Ez ugyanis ebben a formájában inkább rémisztő és ijesztő. Tovább megy ennél, és Jézus szavaival ígéretet tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ha Ő győzött, mi is győzhetünk, mert az a valaki áll mellettünk, aki maga is győzött, tapasztalata van ebben a harcban:                                               
 „minden lehetséges a hívőnek.” Márk 9:23.
 „…én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 28:20