Ösztön, vagy ösztöke
Saul megtérését sokan nevezzük Pálfordulásnak, mintha ezen a ponton Saul élete gyökeresen megfordult volna, hirtelen Jézust elutasító emberből kereszténnyé lett. 
     Ennek cáfolatára idézhető az Apostolok cselekedetei 9. részének 5. verse (Károlyi Gáspár fordítása, 1908. rev.), ahol ez hangzik el: „nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod”. A fordítások legtöbbjében az „ösztön” szó helyén az „ösztöke” olvasható. A görög szövegben lévő „κέντρα” (kéntra) kifejezés jelentése ösztökék, tehát az a szúrós hegyű szerszám, amit az igavonó állatok ösztökélésére használtak, hogy ne álljanak meg, illetve gyorsabban haladjanak. Látható tehát a szövegből, hogy nem egy ösztönös, gondolkodás nélküli, pillanatok alatt bekövetkező megtérésről van szó, hanem egy értelmen alapuló, hosszabb idő alatt kialakult meggyőződésről, amely mellett folyamatos Isteni késztetés állt. Ez a „κέντρα” szó szerepel I. Kor. 15:55-ben is ahol fullánkként került fordításra („Halál! Hol a te fullánkod?”).
     Meg kell az Apcsel. 9:5-el kapcsolatban azt is említeni, hogy a vers azon mondata, mely az ösztöke szót tartalmazza („Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod.”), sok fordításban, például a Sínai Codexben sem szerepel. Vannak olyan fordítások, illetve azok kiadásai (pld.: Textusz Receptusz 1550, 1894.) amelyek tartalmazzák, de a korai iratok nem. Miért fogadjuk mégis el ezt a „betoldást” hitelesnek? Mert Apcsel: 26:14-ben, ahol Pál maga mondja el megtérése történetét, hozzáfűzi ezt a kiegészítést, s így mint első kézből való információt kétségtelenül hitelesnek lehet venni, bár nem teljesen volt szerencsés az idők folyamán a 9. rész 5. versének részévé tenni.