Nádáb és Abihu halála
A Bibliában olvasunk Áron két fiának haláláról, mert idegen tűzzel járultak az Úr elé. Nem biztos, hogy első olvasásra megértjük, hogy mi is volt itt a probléma. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a dolgot! 
     A papi szolgálatra Isten Áront és az ő családját választotta ki. „ Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel. És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom. Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe; És kend fel őket, a mint az ő atyjukat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésük nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.” II. Mózes 40:12-15. Ezt a dolgot mindenki elfogadta. Az is lefektetett dolog volt, hogy ha egy pap végzi a szolgálatát és tüzet visz be az Úr elé, akkor azt a tüzet honnan veheti. Amikor Áront és a fiait felszentelték az Isten által előírt módon és elkészítették az áldozatokat, akkor egy isteni csoda történt. „Tűz jöve ki ugyanis az Úr elől, és megemészté az oltáron az égőáldozatot és a kövérségeket. És látá ezt az egész nép, és ujjongának és arcra esének.” III. Mózes 9:24. A papok csak ebből az Isten által gyújtott tűzből vihettek be a sátorba a megfelelő fűszerekkel együtt! A Bibliában azt olvassuk, hogy idegen tüzet vitt Áron két fia Nádáb és Abihu és ennek a következménye az lett, hogy meghaltak. Miért haltak meg? Nem tudta volna ez a két szolgálattevő, hogy mi a helyes eljárás? Ők saját fülükkel hallották az isteni útmutatás minden egyes pontját. Azt is tudniuk kellett, hogy a rendelkezéseknek minden pontja a nagy dolgoktól az apróig egyaránt nagyon fontos. Gondolok itt arra, hogy milyen állatot kellett megáldozni és elkészíteni, és milyen fűszereket kellett használni. Akkor mégis mi történhetett? Nagyon érdekes, hogy a Biblia a két fiú holttestének az eltávolítása után, arra hívja fel a papok figyelmét, hogy mit nem tehetnek a szolgálat alatt. „Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben. Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között. És hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által. III. Mózes 10: 9-11. A dolog lényegét itt látom. Az Úr azt mutatta meg ezen a történeten keresztül, hogy milyen fontos a tiszta és helyes gondolkodás az életünk bármely részén, különösképpen ha szolgálatot vállalunk az Úrnak. A két fiú szeszes italt fogyaszthatott és ez természetesen rossz irányba befolyásolta a helyes gondolkodásukat, nem követték az isteni előírásokat, mivel tudjuk jól, hogy az alkohol milyen károsan hat az értelemre és így történhetett meg ez a hiba, amiért az életükkel kellett fizetni. Fontos tanulságot rejt ez magában nekünk is. Az újszövetség egyetemes papságról beszél! „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” I. Péter 2:9. Ha tehát az Istent szeretném követni, akkor meg kell tanulnom azt, hogy az Úr az értelmemen keresztül szeretne velem kapcsolatot kialakítani és vezetni. „Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged.” Péld. 2:11.  Így meg kell óvnom az értelmemet minden káros befolyástól, ami azt rongálhatja. Pld. alkohol, drogok, kávé… Nem tudhatjuk, hogy mikor kerülünk olyan helyzetbe, amikor bizonyságot kell tenni az Úrról, vagy döntenünk kell helyes vagy helytelen között. Ezért olyan fontos, hogy az elménk mindig tiszta legyen, hogy az Úr bármikor használhasson bennünket mások segítségéül! A két pap az alkohol miatt nem tudta ezt megtenni, hogy helyesen szolgáljanak. Nem tudtak különbséget tenni tiszta és tisztátalan között! 
     Kívánom, hogy kutassuk ezt a történetet minél mélyebben, hogy megértsük a nekünk szánt figyelmeztetést és tanítást!