Mivé változott Áron vesszője?
A fenti kérdés megválaszolása nem okozhat gondot annak, aki olvassa a Bibliát, gondolhatnánk. Hiszen a történet szerint Mózes és Áron amikor bementek a Fáraó elé, Áron az Isteni megbízás bizonyítékaként eldobja vesszőjét, amely kígyóvá válik. A gond azonban az, hogy a héber szöveg vizsgálata alapján nem ezt látjuk. 
 II. Mózes 4:3. szövegében, amikor az égő csipkebokornál Mózes eldobja a vesszőt a kezéből, az a héber szöveg szerint נחש-á (nákhás) változik, ami kígyót jelent. Ezt a jelet mutatja be, amikor Izrael népével találkozik (II. Mózes 4:30), s ez érthető is, hiszen a kígyó a gonosz, vagyis Sátán jelképe a hébereknél, tehát az az Úr küldte Mózest, aki Sátánon is uralkodik. A szövegből az is kiderül, hogy a nép megértette a jelet, mert II. Mózes 4:31 szerint „ hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait…”. Az egyiptomiaknál is ismert volt a kígyó jelképe, mint védelmező isten (Renenutet, Uadzset), azonban jelentősége nem közelítette meg azt az istenséget, akinek képmásává változott az a vessző, amit Áron dobott el a Fáraó előtt. 
 Ezt a jelenetet II.Mózes 7:10 örökítette meg. Ezen a helyen azonban nem a נחש (nákhás) szó áll, hanem a  תנין (tanin) ami krokodilt jelent. Ő volt az egyiptomi hitvilágban a Nílus ura, a félig termékenységi, félig napisten Szobek. Kultusza jelentős volt Egyiptomban, templomokat ( pld.: Komombó) emeltek a tiszteletére. A Biblia egyébként a Fáraó jelképeként is használja Ezékiel könyvében (Ezékiel 29:3, 32:2). Ez a kép már sokkal erőteljesebb volt az egyiptomiaknak, és a fáraónak is, mint a zsidóknak oly sokat mondó kígyó. Olyan Isten küldte el Mózest és Áront, aki még Szobek felett is uralkodik (nem mintha ez azt jelentené, hogy a Szentírás szerint ezek az istenek léteztek, de mint mondanivaló az adott helyeztben a legszemléletesebbnek bizonyult). Erre a jelenetre is utal közvetve a Biblia, amikor jelzi, hogy „az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.” (IV. Mózes 33:4). 
 A jelenet csúcspontjaként a fáraó papjai is eldobják vesszőiket, amik szintén krokodilokká válnak, de Áron vesszője (krokodilja) elnyelte azokat, tehát legyőzte őket, ezzel is kinyilvánítva Izrael Istenének felsőbbségét.