Isten királyi uralma
A Bibliával kapcsolatban jól ismert fogalom az „Isten országa” kifejezés. De hogyan értjük ezt a megfogalmazást valójában?
 Az ország szó a mi fogalmainkban egy helyet jelöl, valahol a körülöttünk lévő látható, vagy láthatatlan világban. Ez egy részben igaz e szó jelentésével kapcsolatosan is, hiszen minden olyan helyet értünk alatta, ahol az ott élők, szabad választásuk alapján Isten irányítása szerint élnek, és végzik munkájukat. Ez természetesen csak akkor lehetséges így, ha előzetesen megismerték azt a valakit akinek engedelmeskednek, és megismerésük után rádöbbentek arra, hogy ez a dolgok legmegfelelőbb működési rendje. Ennek az országnak az eljöveteléről szól Jézus az alábbi igében:
 „Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.” Lukács 21:31.
 Ami talán félreértésre adhat okot a kifejezéssel kapcsolatban, az a tény, miszerint ez a hely kizárólag rajtunk kívül létezhet. A bibliai szövegek azonban másról szólnak. 
 Olyan valamiről, ami bennünk foglal helyet. Az „Isten országa” kifejezés ugyanis így adható vissza a görög szöveg alapján: βασιλεία τοῦ θεοῦ (Bászileiá ton Teon) azaz Isten királyi uralma, Isten királysága. Nem helyről beszél tehát, hanem egy életformáról, melynek a lényege, hogy ki dönt, kinek az akarata szerint teszek, vagy nem teszek, ki uralkodik az életemen. E kérdésekre a válasz magától értetődően ugyanaz, mint amit a kifejezés elsődleges értelménél olvastunk.
 Az Isten királyi uralmának, lelke általi bennünk lakozását támasztják alá az alábbi igék is:
  „Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa (Isten királyi uralma), felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa (Isten királyi uralma) ti bennetek van.” Lukács 17:20-21.
 „Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa (Isten királyi uralma).” Lukács 11:20.
 Talán az „Isten országa”, mint kizárólagos kézzel fogható hely elképzelés is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy részről az Istent a keresztény emberek jó része, mint egy rajtunk kívülálló hatalmasságot képzelte el, más részről bezárta egy templomba, imaházba, vagy bármilyen emberi alkotásba. 
 Az Isten királyi uralmának bennünk élése segíthet ahhoz bennünket, hogy megismerve igényeljük ezt a fajta kapcsolatot, s így valóban örömhír, evangélium legyen számunkra az ígéret, miszerint az újjáteremtés után ez a fajta berendezkedés fog érvényesülni az egész világon.