Honnan tudott Mózes Ráháb(v)ról?
Vannak olyan félreértett bibliai igék, melyek bizonyos fordításokban érthetetlenül szerepelnek, vagy kérdéseket vetnek fel. Mivel a Károlyi Gáspár féle fordítás 1908-as revideálása (revideálás=felülvizsgálás) széles körben elterjedt, és így sokak által használt, szükséges helyre tenni egy Jób könyvében szereplő igét.
     Jób könyve 9. részének 13. és 26.részének 12. versében szerepel a Ráháb (Ráháv) név, ami kissé elbizonytalaníthat bennünket, hogy ezek szerint Jób könyvét mégsem Mózes írta, hiszen Mózes honnan ismerhette, a Józsué könyvében megjelenő Jerikó városában lakó Ráháb nevű asszonyt. Más fordításokban ezen a helyen nem jelenik meg ez a név, sőt maga Károlyi sem így fordította, ez a revideálás eredményeként jelent meg a Szentírásban. 
     A” רָהַב” (Ráháv) héber szó általánosan büszkét, kevélyt, dölyföset jelent. Ennek tudatában már könnyen értelmezhető a Jób 9:13 és 26:12 igék mondanivalója.