A föld kora
A legtöbb Bibliaolvasó ember kicsit unottan olvassa – vagy egyszerűen kihagyja - azokat a Szentírási részeket, melyek a nemzetségi táblázatokat tartalmazzák. Kinek mikor született gyermeke, meddig élt, kinek ki volt az édesapja, stb. Azonban ezek a részek is tartalmaznak olyan információt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Biblia tanításai közül egyeseket jobban megértsünk. Mennyi ideje él ember a földön, hogyan viszonyuljunk bizonyos tudományos elméletekhez? Egy ilyen érdekes adat kerül most ebben a néhány sorban bemutatásra. Ez a Bibliában talán nem annyira szembetűnő tanítás, a föld korára vonatkozik, vagyis, „Mikor teremtette Isten a földet?”. 
 Előre kell bocsájtanom, hogy a következő sorok semmilyen spekulatív szándékkal nem bírnak, nem kívánnak semmit előre „megjósolni”. Megdönthetetlen adatként sem kell ezeket kezelni, csupán egy lehetséges irányvonalat kívánnak adni a témában gondolkodnak ahhoz, hogy előre haladva a kérdésben közelebb jussunk a valósághoz, már amennyire ez lehetséges.
 A témában születtek már írások, vannak olyan közösségek, melyek ezen adatok alapján építették fel naptárrendszerüket. Ami az alábbi kutatásra ösztönzött bennünket, az a tény, hogy az Ószövetség görög fordítását (Septuaginta) tartalmazó iratokban az újkori Bibliafordítások egyik alapját adó Szentpétervári –kódexhez képest jelentős eltéréseket találtunk az életkor adatokban. Az eltérés helye a Teremtés könyve (Mózes első könyve) 11. részében a 12 verstől, a 25 versig terjedő szakaszban található. Ebben a részben a Septuaginta 700 év többlettel rendelkezik (ez az adat a táblázatban kék kiemeléssel szerepel).
 Az uralkodási évek pontos kezdete, a datálás többféle módszere, a társuralkodói rendszerek, a születések datálásának módszerei és egyéb történelmi tények alapján látható, hogy a pontos dátum nem állapítható meg, ezért a végösszeget hozzávetőleges adatként kérjük kezelni.
 A kutatás eredményét táblázatos formában közöljük, alapját a Bibliában szereplő életkorok adják, azon belül is az érintett személy életkora, gyermekének megszületéséig, ugyanis ez az adat adja a folytonosságot, átfedések nélkül. 
 Mindenkinek, aki ellenőrzi az adatokat, vagy saját módosításokat eszközöl, általa feltárt tények alapján, jó kutatást kívánunk, és kérjük a felfedezéseket ossza meg velünk, hogy azt be tudjuk építeni a munkánkba. 
 A táblázatban használt jelmagyarázat példákkal: 
 o  I. Mózes 5: 3 = Mózes első könyve, (a teremtés könyve, Genezis), 5. részének 3. verse
 o  II. Mózes 19:13 = Mózes második könyve, (a kivonulás könyve, Exodus), 19. részének 13. verse
 o  I. Királyok 6:1 = Királyok első könyve 6. részének 1. verse
 o  II. Krónikák 9:30 = Krónikák első könyve 9. részének 30. verse
 o  Jeremiás 29:10 = Jeremiás próféta könyve 29. részének 10. verse
 o  Ezsdrás 1:1= Ezsdrás könyve 1. részének 1. verse
 o  Galaták 3:17 = Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írt levele 3. részének 17. verse

 Íme a táblázat:
Nevek, megjegyzések, vizsgált adatokÉvA felhasznált adatok Bibliában található helye
Ádám életkora fia Séth fogantatásakor130I Mózes 5:3
Séth életkora fia Énós fogantatásakor105I Mózes 5:6
Énós életkora fia Kénán fogantatásakor90I Mózes 5:9
Kénán életkora fia Mahalálél fogantatásakor70I Mózes 5:12
Mahalálél életkora fia Járed fogantatásakor65I Mózes 5:15
Járed életkora fia Énók fogantatásakor162I Mózes 5:18
Énók életkora fia Methuséláh fogantatásakor65I Mózes 5:21
Methuséláh életkora fia Lámekh fogantatásakor187I Mózes 5:25
Lámekh életkora fia Noé fogantatásakor182I Mózes 5:28
Noé életkora fia Sém fogantatásakor500I Mózes 5:32
Sém életkora fia Arpaksád fogantatásakor100I Mózes 11:10
Özönvíz Noé 600. életévében (részösszesítés)1656. év a teremtéstőlI. Mózes 7:11
Arpaksád életkora fia Séláh fogantatásakor135I Mózes 11:12
Séláh életkora fia Héber fogantatásakor130I Mózes 11:14
Héber életkora fia Péleg fogantatásakor134I Mózes 11:16
Péleg életkora fia Réu fogantatásakor130I Mózes 11:18
Réu életkora fia Sérug fogantatásakor132I Mózes 11:20
Sérug életkora fia Nákhor fogantatásakor130I Mózes 11:22
Nákhor életkora fia Tháré fogantatásakor129I Mózes 11:24
Tháré életkora fia Ávrám (Ábrahám) fogantatásakor70I Mózes 11:26
Az Ávrámnak adott Isteni ígéret és az egyiptomból való kivonuláskor történt törvényadás közt eltelt idő430I Mózes 12:4, II. Mózes 19:1, Galaták 3:17
Salamon templom építése Egyiptomból való kivonulástól számítva480 (Salamon király uralkodásának 4. éve)I. Királyok 6:1
Salamon király
Salamon király uralkodási ideje40 (előző sor adatai alapján 36 év vehető figyelembe)II. Krónikák 9:30
Roboám király uralkodási ideje17II. Krónikák 12:13
Abija király uralkodási ideje3II. Krónikák 13:2
Asa király uralkodási ideje41II. Krónikák 16:13
Josafát király uralkodási ideje25II. Krónikák 20:31
Jórám király uralkodási ideje8II. Krónikák 21:5
Akházia király uralkodási ideje1II. Krónikák 22:2
Athália király uralkodási ideje7II. Krónikák 23:1
Joás király uralkodási ideje40II. Krónikák 24:1
Amásia király uralkodási ideje29II. Krónikák 25:1
Uzziás király uralkodási ideje52II. Krónikák 26:3
Jótám király uralkodási ideje16II. Krónikák 27:1
Akház király uralkodási ideje16II. Krónikák 28:1
Ezékiás király uralkodási ideje29II. Krónikák 29:1
Manassé király uralkodási ideje55II. Krónikák 33:1
Ammon király uralkodási ideje2II. Krónikák 33:21
Jósiás király uralkodási ideje31II. Krónikák 34:1
Joákház király uralkodási ideje1/4II. Krónikák 36:2
Joákim király uralkodási ideje11II. Krónikák 36:5
Joákin király uralkodási ideje1/4II. Krónikák 36:9
Sédékiás király uralkodási ideje a babiloni fogság kezdetekor11II. Krónikák 36:11
(II. Királyok 25. rész)
Babiloni fogság időtartalma70 (a fogság vége i.e. 539)Jeremiás 29:10, Ezsdrás 1:1
Időszámításunk kezdetéig eltelt idő539
Időszámításunk kezdetéig eltelt idő (részösszesítés)4595
Időszámításunk kezdetétől eltelt idő2021
Teremtéstől eltelt idő hozzávetőlegesen6616

Végkövetkeztetésként, a Bibliában fellelhető adatok alapján megállapítható, hogy a föld több mint 6500 éves.