Teljes győzelem
Fél győzelem nem elég nekem,
 Ha, csak félig nyerem el békességem.
 Legyőzni testem, ez minden vágyam,
 De elmém átadni, ez betegágyam.
 Elengedem testem akaratát még ma.
 De, hogy gondoljam meg utam? Komédia.
 Hát, miért adott Isten értelmet nekem?
 Hogy aztán mégis semmibe vegyem?
 „Értelem őriz” így szól igéje.
 Mégis, elengedni, ez lenne a vége?
 Vagy mely őriz engem nem az én agyam?
 Hisz értelem igazán csak Istenben van.
 A testen uralkodni! Hirdetik sokan.
 S az elmét zabolázni, így minden rendben van!
 Égig érő hazugság, Sátáni csoda!
 Melyben tartva engem, békém nem lesz soha.
 Salamon kérése, az egyetlen út,
 Halló értelmes szív, Krisztus a kiút.
 Hallani, s szeretni Isten szándékát,
 S mint Jézus megtenni minden akaratját.
 Az Ő értelme az, mely őriz engem, s téged.
 Csak Őrá hagyatkozni, ez békességed.
 Ezért kaptunk értelmet, hogy megértsük végre,
 Isten akarata az egyetlen béke.