Forradalom
Ha elnyomás súlya alatt szenved a nemzet.
 S vesztére kel, kit ő maga nemzett.
 Két út közül kell majd akkor választanod.
 S hogy kiről szól mindez, talán megtudhatod.
 Egyik út vérvörös, s a gyűlölet árad,
 Mert könnyebb a másikra önteni a vádat.
 A másik út hangtalan, imában vívod,
 Önmagad a szívedben nehéz harcra hívod.
 E harcban egyedül győztes nem lehetsz,
 Egy erősebb fegyveressel szövetséget köthetsz.
 Hogy lehet mindez, vedd elő szavát,
 Olvasd hát értelemmel a Szent Bibliát.
 Egykor a népe, ha rossz királyt kapott,
 Nem akasztotta fel a király és a papot.
 Elment a sátorhoz, hogy kérdezze az Urat,
 Miért engedte meg szomorú sorsukat.
 S megkapva a választ önnön bűnét bánta.
 S a tehertől menten, a szabadulást látta.
 Ebben rejlik erőnk, s szabadulásunk,
 Hogy nem saját erőnkből lehet szabadságunk.