Megbánás
Mint a fának száradt levelét,
 Mint a nyárnak forró erejét,
 A szél.
 Fújja el testünk száraz bűnét,
 Fújja el lelkünk forró gőgjét,
 A Szél.
 Hitre jutás
 Ne átkozd a felsőbbséget, felebarátodat, s ellenségedet,
 Eleven szén lesz a megbocsátás.
 Gyűlöld meg bűnridet, lásd meg álnokságodat,
 S lángra lobban az eleven szén.