Külsőség
Márvány oszlopokból kiálló vasszegek,
 Díszes papírra írt rendeletek.
 Felfelé küzdő, süllyedő erények,
 Emberben bízó, elvakult remények.
 Istentelen világ, immár véged.