Ígéretek
Betelik rajtatok a próféta beszéde,
 S ti földi „királyok” nem veszitek észre.
 „Itt jön el az égi Kánaán hozzátok!”
 S kik így szóltok, lehet, az ördöggel cimboráltok?