Rendszerek
Mi rendszerek vannak e föld kerekén,
Mind ármány és elnyomás csupán.
Van mely nyíltan nem hagy választanod,
S van, mely a többség szavát kényszeríti rád.
Lenne egy, mely szándékod mélyen tiszteli,
Mely érted lett alkotva valamikor hajdan.
S, hogy miben más e rendszer, mint a többi,
Ki alkotta, életével fizetett a bajban.